Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” (BRC MEL) realizēs CFLA apstiprināto projektu “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”, kura mērķis ir izveidot un sniegt kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un 20 viņu likumiskajiem pārstāvjiem,…

Read More

REHABILITĀCIJAS CENTRS “MĒS ESAM LĪDZĀS” Latvijas Republika, Rīga LV-1039, Lēdmanes iela 2, rehab@inbox.lv, www.mel.lv gada 29. novembrī Plašsaziņas līdzekļiem Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” 2018. gadā realizē valsts budžeta finansētu projektu  “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”, nr. LM 2018/24-1-04/21 Sociālie…

Read More