Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”
Lēdmanes ielā 2, tālr. 67553196

Rehabilitācijas centrs sniedz ambulatoros medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar Nacionālā Veselības Dienesta (NVD) apmaksātajiem ārstniecisko pakalpojumu veidiem grozījumi atbilstoši  Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

Ambulatorā rehabilitācijas programmā tiek uzņemti bērni līdz 18 gadu vecumam un pieaugušie pacienti rindas kartībā ar iepriekšēju pierakstīšanos.

Pacientam nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus:

1. Ģimenes ārsta nosūtījums uz medicīnisko rehabilitāciju veidlapa Nr. 027/u.
2. Pase (dzimšanas apliecība) pacientam, bērna pavadošajai personai.

Sākot ar 2020.gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”,

kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Visiem iedzīvotājiem ir samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu, tā apjoms ir 4 eiro.

No pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 4. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 6. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 7. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta Noteikumu Nr. 555  pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 9. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 10. personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 11. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 12. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 13. orgānu donori;
 14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 15. I grupas invalīdi;
 16. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 18. patvēruma meklētāji.

NVD apmaksātie rehabilitācijas pakalpojumi Rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās”:

1. FRM ārsta  konsultācija pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapa Nr. 027/u);
2. Fizioterapija bērniem un pieaugušajiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu  (veidlapaNr. 027/u);
3. Ergoterapija bērniem un pieaugušajiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapaNr. 027/u);
4. Logoterapija bērniem un pieaugušajiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapaNr. 027/u).

Pakalpojumu skaits atkarīgs no RC “Mēs esam līdzās” līguma ar NVD finansējuma un slimnieku individuālās nepieciešamības.

Vairāk par medicīnas pakalpojumu apmaksas kārtību skatieties NVD mājas lapā: http://www.vmnvd.gov.lv/

Pacientiem ir tiesības:

 • Saprotamā veidā saņemt no ārsta informāciju par savas slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī par citām ārstēšanās metodēm un prognozi;
 • Dot piekrišanu paredzētajai ārstēšanai, kā arī atteikties no ārstēšanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Pacienta pienākumi ir: 

 • Sadarboties ar mediķiem;
 • Ārstniecības procesā ievērot to norādījumus;
 • Ievērot ārstniecības iestādes iekšējās kartības noteikumus un ārstēšanās laikā neveikt darbības, kas varētu kaitēt paša pacienta veselībai.

Informāciju par Līgumu ar NVD saturu sniedz FRM ārste  Andra Greitāne.