PAULA JANSONE
sertificēta audiologopēde

Izglītība:

2017 – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma „ Audiologopēdija ”

Darba pieredze:

2017–šobrīd – Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”, audiologopēde
2016 -2017 – VSAC “Rīga” filiāle “Rīga”, logopēde

Papildus izglītība/kursi:

2017 – 4. Baltijas valstu Logopēdu kongress –
„Rīšanas traucējumu novērtēšana un vingrinājumi”
2016 – 3. Starptautiskā Audiologopēdu konference
2016 – “Agrīnās attīstības logopēdija – bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam”EVA PURIŅA
logopēde, mūzikas skolotāja

Izglītība:

2015. – Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē.
2010. –    Latvijas Universitāte, skolotāja logopēda kvalifikācija.
1995. –   Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra grāds.
1992. – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, bakalaura akadēmiskais grāds, vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze:

2000. – šobrīd    RC “Mēs esam līdzās” logopēde, mūzikas skolotāja
2011. – šobrīd    Rīgas 66. speciālās vidusskolas mūzikas skolotāja.
1989. – šobrīd    Rīgas 45. vidusskolas logopēde.
2010. – 2012.    Privātās vidusskolas “Klasika” logopēde.