PAULA JANSONE
sertificēta audiologopēde

Izglītība:

2017 – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma „ Audiologopēdija ”

Darba pieredze:

2017–šobrīd – Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”, audiologopēde
2016 -2017 – VSAC “Rīga” filiāle “Rīga”, logopēde

Papildus izglītība/kursi:

2017 – 4. Baltijas valstu Logopēdu kongress –
„Rīšanas traucējumu novērtēšana un vingrinājumi”
2016 – 3. Starptautiskā Audiologopēdu konference
2016 – “Agrīnās attīstības logopēdija – bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam”EVA PURIŅA
logopēde, mūzikas skolotāja

Izglītība:

2015. – Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē.
2010. –    Latvijas Universitāte, skolotāja logopēda kvalifikācija.
1995. –   Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra grāds.
1992. – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, bakalaura akadēmiskais grāds, vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze:

2000. – šobrīd    RC “Mēs esam līdzās” logopēde, mūzikas skolotāja
2011. – šobrīd    Rīgas 66. speciālās vidusskolas mūzikas skolotāja.
1989. – šobrīd    Rīgas 45. vidusskolas logopēde.
2010. – 2012.    Privātās vidusskolas “Klasika” logopēde.IJA BAUSKA
logopēde

Izglītība:

1966. g. absolvējusi Maskavas Pedagoģiskā institūta Defektoloģijas fakultāti.
1986. g. galveno logopēdu kursi Maskavā.
1996. g. stažēšanās Lundas universitātē Zviedrijā.
No 2002.g. stažēšanās un kopdarbība zinātniskos projektos ar Rostokas universitāti Vācijā.

Darba vietas:

No 1994. g. – šobrīd Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”.
No 1971. g.- šobrīd  P. Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts,
Bērnu ar iedzimtām sejas šķeltnēm rehabilitācijas centrs.

Citi pienākumi:

No 1996. g. – šobrīd  Latvijas Logopēdu asociācijas priekšsēdētāja.
No 2006.g. – šobrīd Latvijas Logopēdu asociācijas izpilddirektore.
No 1967. g.- šobrīd Logopēdijas pasniedzēja Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā.
Latvijas Rehabilitologu biedrības valdes locekle.
2006. g. apbalvota ar Latvijas Valsts ordeni „Atzinības Krusts”.
Ir vairāk kā 25 publikāciju autore.