Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” ir dibināta 1993. gadā, kad rehabilitācijas centrs uzsāka darbību ar Kanādas, Lielbritānijas, ASV vēstniecību un Interlock International atbalstu. “Mēs esam līdzās” ir vieni no pirmajiem Latvijā, kas, izmantojot modernas, Rietumu prasībām atbilstošas metodes, sāka cerebrālās triekas slimnieku medicīnisko aprūpi. “Mēs esam līdzās” ir sertificēts medicīniskās rehabilitācijas centrs, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs un Rīgas Stradiņa universitātes studentu klīniskās apmācības bāze.

eka3

1997. gadā rehabilitācijas centrā tika izveidotas Rīgas 45. vidusskolas ”Mēs esam līdzās” integrētās bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem klases, kur tika nodrošināta iespēja mācīties bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei. No 2013. gada līdz 2019. gadam šāda sadarbība turpinājās ar Rīgas 66. vidusskolu. No 2002. gada “Mēs esam līdzās” ir izveidots Sociālās Rehabilitācijas Centrs bērniem ar aattīstības traucējumiem – Dienas centrs, kura pakalpojumus apmaksā Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālais dienests. Kopš 1994. gada “Mēs esam līdzās” ir darba līgums ar Slimokasi, pašlaik NVD (Nacionālais veselības dienests). Rehabilitācijas centrā strādā strapdisciplināra komanda – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, sociālais darbinieks, speciālie pedagogi, psihologs, medicīnas māsa, audzinātāja un asistenti. Rehabilitācijas centra darbinieki pastāvīgi papildina zināšanas, veicot pētījumus un piedaloties starptautiskās konferencēs, kongresos un projektos.

Biedrības darbības uzdevumi un metodes ir:

– Medicīniskās rehabilitācija.

– Sociālā rehabilitācija, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem, veicinot viņu dalību izglītības iestādēs un visās dzīves jomās, veidojot sadarbību ar bērnu un jauniešu vecākiem.

– Apmācība, organizējot pēcdiploma izglītības kursus, sniedzot iespējas gūt jaunāko informāciju medicīniskās rehabilitācijas jomā un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti.

– Sekmēt medicīnisko sasniegumu un zinātnisko atklājumu drīzāku pielietojumu un ieviešanu praksē bērnu un pieaugušo ar funkcionēšanas traucējumiem medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmas ātrākai attīstībai Latvijā.

– Sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām, izstrādājot un realizējot mērķprogrammas rehabilitācijā, tai skaitā piedalīties ES projektu realizācijā.

– Piesaistīt finansējumu, organizēt un iesaistīties labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā biedrības mērķu nodrošināšanai.