GENOVEFA TAMANE
speciālais pedagogs,
matemātikas un informātikas skolotāja

Izglītība:
2006. g. LR Izglītības un zinātnes ministrija, sertifikāts – tiesības mācīt speciālās izglītības programmās vispārējās vidējās izglītības pakāpē.
1997. g. A/s “Mācību komercfirma”, kvalifikācija – plaša profila personālo datoru operatore, datorgrāmatvede.
1979. g. DU Fizikas un matemātikas fakultāte, kvalifikācija – vidusskolas matemātikas skolotāja.

Papildus izglītība/Kursi:
2005. g. RSIC, RIIS Skolotāju Izglītības centrs, “Pamatskolas informātikas skolotāju sagatavošana”.
1999. – 2020. g. (katru gadu) LKM, LKSA, vispārizglītojošo skolu skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi.
1999. g. LR Izglītības un zinātnes min., Pedagogu izglītības atbalsta centrs, “Pedagoga profesionalitāte”.
1998. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, “Kristīgā morāle un ētika” .

Darba pieredze:
No 2001. g. – šobrīd  RC “Mēs esam līdzās”, speciālais pedagogs, informātikas skolotāja.
2002. – 2010. g. Rīgas 45. vidusskola, informātikas un matemātikas skolotāja.
1997. – 2000.g. Rīgas Poļu pamatskola, matemātikas un informātikas skolotāja, ētikas skolotāja.
1969. – 1996.g. R/A VEF, Rīgas 58. vidusskola, Rīgas raj. Mežinieku 8-gad. skola.


LAILA VĪGANTE
speciālais pedagogs,
pamatskolas skolotāja

Izglītība:
1998 – Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte.
1986 – Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts.
1981 – Rīgas 45.vidusskola.

Papildus izglītība / Kursi:
2008 – IAN „Mūsdienīga mācību procesa īstenošana pamatizglītības 1. – 4. klasēs”.
2007 – IAN „Humānās izglītības pamati izglītības vidē”.
2006 – SIC iegūts sertifikāts par tiesībām mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē.
2005 – SIC „Disleksija un lasīšanas traucējumi”.
2005 – ISEC „Ētikas pamatizglītības standarta pamatizglītības 2.– 3. klasei īstenošana”.
2004 – ISEC „Ētikas standarta īstenošana pamatizglītības 1.–3.klasē”.
2000 – Sorosa fonda – Latvija atbalstītājs „Sadarbības veicināšana izglītības iestādēs, bērnu ar īpašām vajadzībām sekmīgai integrācijai”.
1999 – Tālākizglītības kursi „Sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai”.

Darba pieredze:
2010 – šobrīd RC „Mēs esam līdzās”, speciālais pedagogs, Rīgas 66. vidusskolas skolotāja.
2010 – 2012 Rīgas 45.vidusskola 1. – 6. klašu skolotāja.
2008 – 2010 RC „Mēs esam līdzās”, speciālais pedagogs.
1981 – 2010 Rīgas 45.vidusskola 1. – 6. klašu skolotāja.


SARMĪTE PRODNIECE    
audzinātāja,
personiskais asistents

Izglītība:
2008. g. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, aprūpētāju kursi.
1998. g. Republikas rehabilitācijas centrs, kvalifikācija – dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operators.
1968. g. Rīgas Pedagoģiskā skola.
1968. g. Jūrmalas 1. vispārizglītojošā vakara vidusskola.

Darba vietas:
No 1998. g. – šobrīd RC “Mēs esam līdzās”, audzinātāja.
1994. – 1997. gg.  SIA “LATTELEKOM” , operatore.
1994. g. Rehabilitācijas centrs “Vaivari”, audzinātāja.
1991. – 1994. gg. Jūrmalas 4. sakaru nodaļa, pasta priekšniece.
1971. – 1991. gg. Sanatorija “Dzintarkrasts”, administratore – evakuatore.
1969. – 1971. gg. Jūrmalas 3. vidusskola, vec. pion. vadītāja, jaunāko klašu skolotāja.


INĀRA BARKĀNE
audzinātāja,
personiskais asistents

Izglītība:
2010. g. Mācību centrs „BUTS”, „Sociālā aprūpe”.
2009. g. “Apmācības programmu personīgajiem asistentiem darbam ar personām ar invaliditāti”.
2008. g. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, aprūpētāju kursi.
1978. g. Rīgas 2. medicīnas koledža.

Darba pieredze:
No 2007. g.- šobrīd RC “Mēs esam līdzās”.
1995. – 2003. g. Rīgas 5. specializētā internātskola.
1978. – 1995. g. P. Stradiņa RKS.