Noteikumi Covid-19 izplatības ierobežošanai

Darba laiks no 9.00- 17.00

Lūdzam zvanīt 67553196


Aicinām ikvienu pacientu pievērst īpašu uzmanību higiēnas prasību ievērošanai infekcijas draudu ierobežošanai, tajā skaitā

pastiprinātai roku mazgāšanai un dezinfekcijai.

Lai nodrošinātu apmeklētājiem roku dezinfekcijas iespēju ir pieejami un izmantojami roku dezinfekcijas līdzekļi. Lūgums tos lietot pirms un pēc ārstu un speciālistu apmeklējuma.

Lūdzam lietot sejas aizsarglīdzekļus:
medicīniskās sejas maskas,
– nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas,
sejas vairogus
.

Mutes un deguna aizsegus var nelietot:

  • bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu;
  • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;
  • personas, kas var uzrādīt ārsta izsniegtu izrakstu, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir slimojušas ar Covid-19 un atveseļojušās;
  • ja pakalpojuma sniegšanas laikā pacienta mutes un deguna aizsegs traucē pakalpojuma saņemšanai.

Pacientu uz pakalpojuma saņemšanu var pavadīt viena pieaugusi persona.

No 2020.gada 1. jūnija, pievēršot īpašu uzmanību higiēnas prasību ievērošanai COVID-19 infekcijas draudu ierobežošanai, tiek atjaunota Rīgas pašvaldības finansētā dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem darbība.