Rehabilitācijas centrs piedāvā datorapmācību gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Datorapmācība tiek nodrošināta skolēniem atbilstoši vispārizglītojošo skolu programmai.

Bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem tiek piedāvātas izglītojošas un iemaņas attīstošas spēles, kā arī pamatzināšanas datora un interneta lietošanā.

Apmācībā izmanto individuālu pieeju katram klientam atbilstoši tā spējām un prasmēm.

Programmas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Paint, Access

datorapmaciba