This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 31. augustā

Šodien, 31. augustā, Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” komanda ir pabeigusi
ESF un Latvijas valsts finansēto projektu
“Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr. 9.2.2.3/2/012.

Pateicamies visiem – 22 bērniem un viņu vecākiem – par aktīvu dalību projektā.
Projekta laikā bērni ir saņēmuši 1995 rehabilitācijas pakalpojumus. Mums bija iespēja iegādāties jaunu aprīkojumu gan fizioterapijas, gan ergoterapijas, gan logopēdijas un mūzikas nodarbībām.

Priecāsimies turpināt sadarbību jaunos projektos, Nacionālā Veselības dienesta un Rīgas domes finansētajos pakalpojumos.

Projekta vadītāja un komandaThis image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 6. jūlijā

Labdien, cienījamie vecāki!

Pienākusi ne tikai vasara, kuru mēs tik ļoti gaidījām, bet, diemžēl, arī mūsu ESF projekta pēdējais mēnesis.

Noslēgumā esam plānojuši divas psiholoģes Ingas Safinas lekcijas:

  1. „Uzvedības kontrole bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”,
  2. „Seksualitāte bērnu un pusaudžu vecumā”.

Tiksimies attālināti 08.07.2021.  pl. 16.00 un pl. 18.00.

Pieslēgšanās saiti Jūs saņemsiet savā e-pastā.This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 18. jūnijāThis image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 31. maijāThis image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png
ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 16. aprīlī

Covid-19 pandēmija, ilgstošā izolāzija mājās un mazkustīgs dzīvesveids ir ietekmējis gan fiziski, gan emocionāli mūs visus.
Piektdien, 16. aprīlī plkst.17.00 aicinām Jūs pieslēgties attālinātam semināram par mērķtiecīgu fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē.
Fizioterapeite Krista Petrēvica ir sagatavojusi zinātniski pamatotu informāciju par aktīvu vingrojumu ietekmi uz mūsu organismu, tā fizioloģiskajiem procesiem. Tiks demonstrēti arī praktiski, mājās izpildāmi vingrojumi video formātā.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 5. martā

Seminārs par ergonomikas pamatprincipiem ikdienā
(2021. gada 5. martā pl. 18.00 – 19.00)

Pilna prezentācija vecākiem tiks nosūtīta uz e-pastu.
ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 1. februārī

2021. gada 29. janvārī.

ESF finansētais projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” (Nr.9.2.2.3/20/A/012)  turpinās, sniedzot individuālus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem.

Īpašu prieku bērniem sagādā komunikācija ārpus mājām, jo visi ilgojamies atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

Tomēr, lai garantētu pilnīgu drošību bērniem un viņu ģimenēm, plānojam arī attālinātas grupu nodarbības, kuru kvalitatīvai nodrošināšanai esam iegādājušies aprīkojumu.

Pirmās attālinātās vecāku grupu nodarbības notiks jau februārī.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 23. decembrī

Projekta „Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” aktivitātes decembrī turpinās.

Funkcionālie speciālisti un skolotāji strādā ar bērniem individuāli. Tomēr Ziemassvētki ir laiks, kad vēlamies būt kopā, uzsmaidīt viens otram un parādīt savas prasmes ne tikai draugiem, bet arī vecākiem un pedagogiem.

Tādēļ rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās” komanda 15.decembrī noorganizēja iespēju visiem projektā iesaistītajiem bērniem un vecākiem būt kopā attālināti no savām mājām.

Viens otram vēlējām labu veselību, daudz dzīvesprieka un optimisma, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2021. gadu.

2020. gada  15. decembrī, pl. 18.00ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 30. novembrī

Novembrī, neskatoties uz COVID-19 pandēmiju un ārkārtas stāvokli Latvijā, turpinās projekta aktivitātes. Tomēr šobrīd pakalpojumus bērni ar funkcionēšanas traucējumiem saņem individuāli atbilstoši viņu personalizētajam rehabilitācijas plānam.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt bērnu socializāciju, sociālo komunikāciju, komunikāciju un neatkarību.

Domājot par to ir izveidoti bērnu individuālie nodarbību plāni, kur nozīmīga vieta ir komunikācijas attīstībai.

Komunikācija un valoda ir augstākā saskarsmes forma cilvēku sabiedrībā. Tā palīdz vislabāk aktivizēt izziņas procesus, attīstīt emocionālo sfēru, normalizēt uzvedību.

Komunikācija ir cilvēku pamatvajadzība un tiesības, to nosaka arī starptautiskie cilvēka tiesību dokumenti.

Komunikācija ir nepieciešama, lai cilvēks varētu iekļauties sabiedrībā un tās kultūrā.
Galvenie komunikācijas mērķi mūsu projektā ir:
1) socializēties un sadarboties ar citiem cilvēkiem,
2) dalīties informācijā,
3) lūgt, prasīt un izvēlēties nepieciešamo.

Tā kā projektā ir iekļāvušies dažāda vecuma bērni ar dažādām funkcionēšanas spējām, tiek izmantotas dažādas komunikāciju metodes. Cilvēkus, kuri nevar pilnvērtīgi sazināties ar runas palīdzību, vieno nepieciešamība pēc alternatīvās (runu aizstājošas) un augmentatīvās (runu atbalstošas) komunikācijas (AAK) sistēmas kā sazināšanās pamatformas. Runu aizstājošu komunikāciju izmanto, ja cilvēks nevar sazināties runājot. Runu atbalstošu komunikāciju lieto, ja runa ir neskaidra vai nepilnīga un sniegtā informācija netiek saprasta.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 26. oktobrī

Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” turpina darbu ESF projektā “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”.
Projektā piesaistīta rehabilitācijas speciālistu komanda – sociālais darbinieks, FRM ārsts, fizioterapeits, audiologopēds, kanisterapeits, mūzikas un mākslas pedagogs, kā arī aktivitāšu asistenti un aprūpētāja.
Aktivitātēs ir iesaistījušies 20 bērni ar funkcionēšanas traucējumiem un viņu ģimenes locekļi.
Oktobrī tika izvērtēti bērni 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un uzsākta sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde un to realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās.
Izmantojot projekta finansējumu, esam iegādājušiem rehabilitācijas inventāru, kā arī nepieciešamos materiālus grupu nodarbībām.
Īpaša uzmanība tiek veltīta bērnu pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanai un uzturēšanai, citu prasmju attīstīšanai atbilstoši vecumam un funkcionēšanas līmenim.
Bērni saņem gan individuālas nodarbības, gan nodarbojas grupās, lai attīstītu bērnu sociālās komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas dalībai izglītības iestādē un sabiedrībā.
Tikpat svarīgas ir bērnu brīvā laika aktivitātēs- neformāla komunikācija, jauni draugi un rotaļas.
Sagatavota informācija bērnu vecākiem par projektu video formātā ar mērķi sagatavoties attālinātām aktivitātēm pandēmijas apstākļos. Ar katru bērnu vecāku sociālais darbinieks ir komunicējis tiessaistē, lai iedrošinātu un apmācītu darbam ar bērnu arī attālināti.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 25. septembrī

Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” (BRC MEL) realizēs CFLA apstiprināto projektu “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”, kura mērķis ir izveidot un sniegt kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un 20 viņu likumiskajiem pārstāvjiem, veicinot iekļaušanos sabiedrībā viņu dzīvesvietā – Rīgā. 

Projekts plānots 12 mēnešu laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, darbs ar mērķa grupu plānots 10 mēnešus – no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. jūlijam. 

Projekta galvenās aktivitātes: 
• Projekta vadība, izvērtēšana un uzraudzība, starpdisciplināras pakalpojumu sniedzēju komandas izveide, kas ietver sociālo darbinieku, FRM ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu, speciālo pedagogu, mūzikas un mākslas pedagogu, kanisterapeitu; 
• Mērķa grupas piesaiste sadarbībā ar Rīgas domes sociālo dienestu; 
• Sociālās rehabilitācijas plāna 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem izstrāde (SFK BJ, PVO, 2007) un tā realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās; 
• Vecāku atbalsta grupas nodarbības, konsultācijas un apmācības; 
• Rehabilitācijas inventāra iegāde; 
• Publicitāte.  

Projekta sasniedzamie rezultāti:
Projekta mērķtiecīgu aktivitāšu rezultātā bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem uzlabosies ikdienas aktivitāšu un skolas aktivitāšu veiktspēja. Tas tiks pierādīts, veicot atkārtotu bērnu funkcionēšanas novērtējumu, izmantojot SFK bērniem un jauniešiem. 

Mērķa grupas galvenā risināmā problēma ir funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ ir ierobežotas ikdienas aktivitātes visās funkcionēšanas jomās (komunikācijā, pašaprūpē, lielajā un sīkajā motorikā, mobilitātē), atkarība no vecākiem vai asistenta ikdienā, uzņēmības, sociālas pieredzes un pašapziņas trūkums, kas būtiski ietekmē dalību izglītības iestādēs un sabiedrībā vispār. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas periodā BRC MEL ir apzinājis bērnus ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā, un ir izstrādājis orientējošu individuālo pakalpojumu plānu pusei apzināto bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem.