Kanisterapija jeb suņu asistētā terapija ir starpdisciplinārs terapijas veids, kas sasaistās ar ergoterapiju, fizioterapiju un citiem terapijas veidiem. Tās mērķtiecīga pielietošana dod pozitīvus rezultātus kustību un garīgās attīstības veicināšanā, kā arī uzlabo sociālās iemaņas. Tas ir  atbalsts pedagoģijā. Suns darbojas kā motivētājs un ir galvenais komunikācijas objekts. Visas aktivitātes nodarbību laikā ir par un ap suni.

Suns, kā cilvēka pavadonis, kopš senseniem laikiem tiek izmantots visbiežāk, jo cilvēkiem (gan bērniem, gan pieaugušajiem) ar suni ir viegli veidot emocionālu kontaktu, tādejādi gūstot pozitīvas emocijas no darbošanās ar dzīvnieku. Tas savukārt cilvēkus motivē darboties un izpildīt uzdevumus, kurus citkārt ir grūti izpildīt vai nav intereses.

Lai persona varētu piedalīties kanisterapijas nodarbībās, ir jābūt kaut nelielai interesei par suni, nedrīkst būt alerģija uz suņa apmatojumu un sekrētiem, nevar būt fobijas vai ļoti stipras bailes no suņiem.

Kanisterapija var palīdzēt bērniem:

1) atgūt uzticēšanās sajūtu;
2) attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli;
3) paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu;
4) attīstīt empātiju.

LĪGA OLEKTE
kanisterapeite

Izglītība:
2016 – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Profesionālais maģistra grāds/ specialitāte – personāla vadība
2004 – Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mārketinga un Kvalitātes vadības institūts, Maģistra grāds sociālajās zinībās / specialitāte – tirgvedības pētīšana
2000 – Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mārketinga un Kvalitātes vadības institūts, Bakalaura grāds sociālajās zinībās / specialitāte – tirgvedība
Papildus izglītība/kursi:
2019 – Latvijas Kinoloģijas federācija, Kinoloģijas pamati
2018 – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība
2018 – I.T.Akadēmija SIA, Kanisterapijas brīvprātīgā mācību programma
2018 – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (Lietuva, Klaipēda), Starptautiskā konference: Terapijos, asistuojant gyvūnui, dabartine situacija ir teisinio reglamentavimo poreikis (tulk. Terapijas un asistenti dzīvnieku, pašreizējā situācija, nepieciešamība pēc tiesiskā regulējuma)
2017 – Dog Fan SIA,  Suņu uzvedības speciālistu apmācība
2017 – Kanisterapijas atbalsta un attīstības biedrība (Krievija), Starptautiskā Baltijas kanisterapijas nometne (18 ak.st.)
2016 – Dienesta un sporta suņkopības mācību centrs, Seminārs “Motivācija suņu apmācībā”
2016 – Gaismas internātpamatskola, Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, “Kanisterapija – starpdisciplināra metode dzīves kvalitātes normalizēšanai”
2016 –Kanisterapijas atbalsta un attīstības biedrība (Krievija), Seminārs “Suņu sagatavošana rehabilitācijai”
2016 – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (Lietuva),  Seminārs “Kanisterapija bērniem un pusaudžiem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem”
2016 – Kanisterapijas atbalsta un attīstības biedrība (Krievija), Praktiskais mācību seminārs ”Kanisterapijas brīvprātīgo un kaniserapijas kompanjonu darbības principi. Suņu sagatavošanas īpatnības”
2016 – Kanisterapijas atbalsta un attīstības biedrība (Krievija), Praktiskais mācību seminārs “Metodika darbam ar rekvizītiem kanisterapijā”
2016 – Kanisterapijas atbalsta un attīstības biedrība (Krievija, Sanktpēterburga), IV Viskrievijas kongress “Kanisterapija Krievijas Federācijā”
2015 – LR IeM Valsts Policijas koledža, Seminārs “Kucēna pamatiemaņu veidošana un nostiprināšana”
2015 – Gaismas internātpamatskola, Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Suņu asistētā palīdzība mācību procesā bērniem ar īpašām vajadzībām”
2015 – Dienesta un sporta suņkopības mācību centrs, Seminārs “Stress suņiem”
Darba pieredze:
2019 – šobrīd – Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”, kanisterapeite
2019 – šobrīd – Latvijas Sarkanais Krusts Rīgas nodaļa,Nodarbību ar suni organizēšana un vadīšana, Sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošana ar komunikācijas ar suni palīdzību (suņu asociētā intervence/terapija)
2014 – šobrīd –  Rīgas 1.speciālā internātskola,  Nodarbību ar suni organizēšana un vadīšana: Sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošana ar komunikācijas ar suni palīdzību (suņu asociētā intervence/terapija)