REHABILITĀCIJAS CENTRS “MĒS ESAM LĪDZĀS”

Latvijas Republika, Rīga LV-1039, Lēdmanes iela 2, rehab@inbox.lv, www.mel.lv

  1. gada 29. novembrī

Plašsaziņas līdzekļiem

Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” 2018. gadā realizē valsts budžeta finansētu projektu  “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”, nr. LM 2018/24-1-04/21

Sociālie darbinieki un pakalpojumu organizatori no visas Latvijas ir aicināti 2018. gada 30. novembrī piedalīties projekta noslēguma seminārā un dalīties pieredzē par cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem neatkarības veicināšanu, funkcionālo novērtējumu un to izmantošanu pakalpojumu plānošanā.

Seminārs notiks RC “Mēs esam līdzās”, Lēdmanes ielā 2 Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās” telpās.

Semināra laikā rehabilitācijas jomas un jaunāko tehnoloģiju speciālisti informēs par funkcionālās novērtēšanas un pakalpojumu plānošanas pieredzi cilvēkiem ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem.

Tiks īpaši uzsvērta komunikācijas nozīme un alternatīvās komunikācijas metodes, izmantojot acu skata fiksācijas tehnoloģiju.

Svarīga ir fizisko darbaspēju attīstīšana un uzturēšana mūža garumā jebkuram cilvēkam, bet īpaši personām ar funkcionēšanas traucējumiem. Semināra laikā iepazīsimies ar vienkāršiem un sarežģītiem trenažieriem, kurus var izmantot arī cilvēki, kuri pārvietojas riteņkrēslā.

Semināra dalībniekiem būs iespējas pašiem izmēģināt tehnoloģijas.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti piedalīties konferencē.

Ar cieņu,

organizatoru vārdā Andra Greitāne

Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās”

Valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja

e-pasts: rehab@inbox.lv