andris_jansons_fotoAndris Jansons
mūzikas pedagogs

Izglītība:
2006. – 2010. – Liepājas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte – Nepilna laika profesionālā bakalaura programma – Mūzikas skolotājs
1998. – 2003 – Kristīgā Akadēmija – Pilna laika bakalaura programma – Prakstiskā teoloģija, karitatīvais darbs (nepabeigta, neuzrakstīts bakalaura darbs)
1991. – 1995. – Venstpils mūzikas koledža, specialitāte – koncertmeistars, klavierspēles pedagogs
Darba pieredze:
2008. – šobrīd – Pāvula Jurjāna mūzikas skola – mūzikas skolotājs bērniem ar īpašām vajadzībām
1997. – šobrīd – Ulbrokas vidusskola – koncertmeistars, pulciņa vadītājs, sākumskolas mūzikas skolotājs
1998. – 2001. – Ulbrokas mūzikas skola – klavierspēles pedagogs, koncertmeistars
Cita pieredze:
2009. – 2011. – dalība starptautiskā projektā „Mūzika visiem”- pedagogs nometnēs Igaunijā un Latvijā bērniem ar īpašām vajadzībām, līdzautors rokasgrāmatā speciālās izglītības mūzikas skolotājiem.


Eva Puriņa

logopēde, mūzikas skolotāja

eva_purina

Izglītība:
2015 – Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē.
2010 –    Latvijas Universitāte, skolotāja logopēda kvalifikācija.
1995 –   Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra grāds.
1992 – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, bakalaura akadēmiskais grāds, vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze:
2000 – šobrīd    RC “Mēs esam līdzās” logopēde.
2011 – šobrīd    Rīgas 66. speciālās vidusskolas mūzikas skolotāja.
1989 – šobrīd    Rīgas 45. vidusskolas logopēde.
2010 – 2012    Privātās vidusskolas “Klasika” logopēde.