Projektā “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem” augustā

uzsāktas jauniešu aktivitātes – kopā sanākšana reizi nedēļā, lai dziedātu un mūzicētu, paši gatavotu veselīgu ēdienu, kuru receptes atrastas Internet un ģimeņu arhīvos.

Nozīmīgas ir fiziskās aktivitātes – individuālas nodarbības uz trenažieriem un komandu sacensības.

Augustā pasūtīti un iegādāti Latvijā unikāli trenažieri kurus muskuļu spēka attīstīšanai ērti var lietot arī cilvēki ratiņkrēslā.

Esam papildinājuši Alternatīvās komunikācijas kabinetu ar Tobii Dynavox programmatūrām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu skatīt –

http://www.hur.fi/en/products-services/products/functional-trainer-pulley

https://www.tobiidynavox.com/about/about-us/how-eye-tracking-works/