Mūsu mērķis ir palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem:

– Attīstīt fiziskās darbaspējas
– Sasniegt neatkarību, attīstīt fizisko un garīgo potenciālu
– Iekļauties vispārizglītojošā skolā un atgriezties darba dzīvē
– Satikt draugus un iesaistīties ārpusskolas nodarbībās

Mēs spējam:

– Iedrošināt pacientu ģimenes locekļus iesaistīties rehabilitācijas procesā
– Palīdzēt mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem
– Pastāvīgi uzlabot darbinieku profesionālās zināšanas
– Garantēt sniegto pakalpojumu kvalitāti

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu, zvaniet pa telefonu 67553196