Logo_proj_029

Preses relīze,

Smilšu spēles terapija – atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām.

Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”  kopš 2011. gada marta sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru realizē Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem” (proj. Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029).
Šī projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo sociālās rehabilitācijas programmu bērniem – invalīdiem, sniedzot psiholoģisku un funkcionālu atbalstu, sagatavot viņus iekļaušanai vispārizglītojošā skolā.
ESF projekta laikā Rehabilitācijas centrā ir izveidots smilšu spēles kabinets un psiholoģiskā atbalsta programma bērniem ar garīgās attīstības un komunikācijas traucējumiem.
Smilšu bildes veidošana dod iespēju izteikties simbolu valodā, kas ir viena no senākajām cilvēku sazināšanās formām. Tā ļauj saprasties dažāda intelekta un vecuma ļaudīm. Vienlaikus tā ir kā tilts starp paša cilvēka apziņu un zemapziņu.
Terapijas laikā bērns var modelēt situācijas un uzskatāmi attēlot iekšējās izmaiņas, kas viņā notikušas. Daudzi bērni nespēj formulēt savas domas un jūtas, un smilšu bilde var būt vienīgais veids, kā tās izpaust. Īpaši svarīgi tas ir bērniem ar valodas attīstības un komunikācijas traucējumiem.
Smilšu terapijas kabineta izveide un darbība nodrošinās projekta ilgtspēju, jo šis pakalpojums – smilšu spēles terapija tiks piedāvāta arī pēc projekta beigām un daudziem citiem bērniem ar īpašām vajadzībām.
Projektā „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem” veiktās aktivitātes neapšaubāmi ir ieguldījums bērnu nākotnē, jo bērniem būs ievērojami vieglāk integrēties skolā un bērnu iestādēs.

Andra Greitāne,
Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās”
valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja