Logo_proj_029

Preses relīze,

Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”  kopš 2011. gada marta sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru realizē Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem” (proj. Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029). Šis ir alternatīvs sociālās aprūpes pakalpojums pašlaik esošajiem, valsts un pašvaldību  pakalpojumiem.
Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt sociālo iekļaušanu bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem un viņu maznodrošinātajiem ģimenes locekļiem.
Tā sasniegšanai izvirzīti konkrēti mērķi:
• Nodrošināt nepieciešamo sociālās rehabilitācijas programmu bērniem – invalīdiem, sniedzot psiholoģisku un funkcionālu atbalstu, sagatavot viņus iekļaušanai vispārizglītojošā skolā.
• Dot zināšanas vecākiem psiholoģisku problēmu risināšanā, kuras ir par iemeslu viņu sociālai atstumtībai, sniegt prasmes personīgajā asistēšanā, veicināt šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū.
Projekta mērķa grupas ir 25 bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 3-18 gadiem, un šo bērnu vecāki.
Projektā, sadarbībā ar Rīgas sociālajiem darbiniekiem, tika apzinātas ģimenes, kuras audzina šos bērnus. Vecāku interese un atsaucība bija liela. Vecākiem sevišķi svarīga likās iespēja gada garumā saņemt kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus- fizioterapiju, ergoterapiju, reitterapiju, ka arī psihologa novērtējumu, atbalstu un smilšu terapijas nodarbības. Katram dalībniekam tika izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas plāns, kurā iesaistījās visa rehabilitācijas speciālistu komanda.
Bērnu vecāki noklausījās lekciju kursu personīgajā asistēšanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un pēc pārbaudījuma nokārtošanas saņēma personīgā asistenta apliecību.
Projekts noris Rīgā, Lēdmanes ielā 2, Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās” telpās. Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti nodrošina jauniegādātais inventārs, kā arī jaunākās informācijas tehnoloģijas.
Projektā „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem” veiktās aktivitātes neapšaubāmi ir ieguldījums šo ģimeņu nākotnē, jo vairāki vecāki jau atraduši algotu darbu, sākuši mācīties, bet bērniem tika rasta iespēja apmeklēt dienas centrus un bērnu iestādes.

Andra Greitāne,
Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās”
valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja