Logo_proj_029

Preses relīze,

Projektā „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029
turpināsies līdz februāra beigām. Projektā piedāvātās aktivitātes
• FT vecākiem,
• logoterapija,
• ergoterapija,
– bērniem,
– vecākiem – mākslas nodarbības,
• psihologa nodarbības vecākiem un bērniem,
• speciālo pedagogu nodarbības
tiek labprāt apmeklētas.
Reitterapijas nodarbības turpināsies līdz pilnīgai līguma izpildei. Ģimenes par šo iespēju ir ļoti apmierinātas.
8.-9. decembrī un 24. janvārī notika personīgo asistentu apmācības kursi, kur tika apgūtas gan teorētiskās, gan praktiskās darba iemaņas.
Kursu noslēguma diena plānota 2. martā. Tiks pārrunātas kursos iegūtās zināšanas, noslēgumā tiks izsniegti sertifikāti.
27.02.2012