Logo_proj_029

Projekts Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem, projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029, turpinās veksmīgi. Projektā piedāvātās aktivitātes:
• FT vecākiem;
• Logoterapija;
• Ergoterapija:
– bērniem,
– vecākiem – mākslas nodarbības;
• Psihologa nodarbības vecākiem un bērniem;
• Speciālo pedagogu nodarbības,
tiek labprāt apmeklētas.
Oktobra sākumā tika apstiprināti budžeta grozījumi. Tā rezultāta papildus tiek piedāvātas vēl divas jaunas aktivitātes – reitterapija un fizioterapija bērniem. Reiterapiju nodrošina „Jauno jātnieku sporta klubs „Meždruvas -1””. Reiterapijas nodarbības notiek Garkalnē. Katram bērnam tiek nodrošinātas 20 nodarbības un 1 attīstošā nodarbība ar dzīvniekiem.
Fizioterapiju bērniem nodrošina centra fizioterapeite.

8. un 9. decembrī notiks plānotais vecāku apmācības kurss, kur viņi gan teorētiski, gan praktiski apgūs personīgā asistenta darba iemaņas, atbalstot cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem.