Logo_proj_029

Biedrība Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” veiksmīgi realizē projektu „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem”.
Tā vispārējais mērķis ir nodrošināt sociālo iekļaušanu bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem un viņu maznodrošinātajiem ģimenes locekļiem.
Mērķa sasniegšanai tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
• FT vecākiem;
• Logoterapija;
• Ergoterapija:
– bērniem,
– vecākiem – mākslas nodarbības;
• Psihologa nodarbības vecākiem un bērniem;
• Speciālo pedagogu nodarbības.
Katram mērķa grupas dalībniekam ir sastādīts individuāls rehabilitācijas plāns, nodrošināta ēdināšana. Projekta aktivitāšu veiksmīgai norisei tika iegādāts nepieciešamais inventārs. Novembrī vecākiem plānots apmācības kurss, kur viņi gan teorētiski, gan praktiski apgūs personīgā asistenta darba iemaņas, atbalstot cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem.
Centra telpās ir izvietots informatīvs plakāts.
JAUNUMS!
– Smilšu terapija;
– Speciālais trenažieris MOTOmed.
Projekts norises vieta ir Lēdmanes iela 2, Rīga.