Logo_proj_029

2011. gada 8. martā Nodarbinātības Valsts aģentūrā tika parakstīts ESF līgums ar biedrību Rehabilitācijas centru „Mēs esam līdzās”.

Biedrība Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” realizē projektu „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem”.
Tā vispārējais mērķis ir nodrošināt sociālo iekļaušanu bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem un viņu maznodrošinātajiem ģimenes locekļiem.
Tā sasniegšanai izvirzīti konkrēti mērķi:
• Nodrošināt nepieciešamo sociālās rehabilitācijas programmu bērniem – invalīdiem, sniedzot psiholoģisku un funkcionālu atbalstu, sagatavot viņus iekļaušanai vispārizglītojošā skolā.
• Dot zināšanas vecākiem psiholoģisku problēmu risināšanā, kuras ir par iemeslu viņu sociālai atstumtībai, sniegt prasmes personīgajā asistēšanā, veicināt šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū.
Projekta mērķa grupas ir 25 bērni-invalīdi vecumā no 3-18 gadiem, 25 šo bērnu vecāki.
Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes:
• Projekta vadība, izvērtēšana un uzraudzība
• Informācijas izpēte, mērķa grupas atlase, sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde
• Sociālās rehabilitācijas programmas realizācija bērniem invalīdiem
• Sociālās rehabilitācijas programmas realizācija vecākiem
• Publicitātes nodrošināšana
Projekts norises vieta ir Lēdmanes iela 2, Rīga.