Logo_proj_029

No 6. marta uz 2 mēnešiem tika pagarināts projekts „Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem” Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029.

Visas ieplānotās aktivitātes tika veiksmīgi realizētas. Projektā iesaistītajiem bērniem tika nodrošināta fizioterapija, ergoterapija, logopēda konsultācijas, kā arī alternatīvās komunikācijas apmācība, darbs ar psihologu un speciālajiem pedagogiem. Pēc projekta grozījumiem bērni piedalījās arī reitterapijas nodarbībās.
Bērnu vecākiem tika dotas zināšanas psiholoģisku problēmu risināšanā, tika dota iespēja pabeigt personīgo asistentu apmācības programmu, bija iespēja piedalīties fizioterapijas un ergoterapijas (mākslas) aktivitātēs. Tika sniegtas individuālas konsultācijas par bērnu vajadzībām, konkrētām problēmām un to risināšanas veidiem. Vairāki vecāki šajā laikā atrada darbu, citi turpināja mācības.
Par projektā paveikto bija pozitīvas atsauksmes.
03.05.2012.