Šī gada 7.-9. oktobrī gadskārtējā Eiropas Cerebrālās triekas pētniecības projekta (SCPE – Surveillance of Cerebral Palsy Europe) konference notiks Rīgā, uz kuru ieradīsies vairāk kā 40 Cerebrālās triekas eksperti no visas Eiropas- profesore Christine CANS no Grenobles Universitāte, prof. Allan COLVER No Ņūkāstlas universitātes, prof. Inge KRÄGELOH-MANN no Groningenas universitātes, prof. Mary Jane PLATT no Jaunanglijas universitētes, prof. Torstein VIK no Trondheimas universitātes, prof.  David NEUBAUER no Ļubļanas universitātes,  Javier DE LA CRUZ no Madrides universitātes, prof. Maria Graça ANDRADA no Lisabonas, prof.  Vlatka MEJASKI-BOSNJAK no Zagrebas, kā arī  starptautiskie eksperti Ilona AUTTI-RÄMÖ no Somijas un  Lucie HERTZ-PANNIER no Francijas.

Šīs tikšanās un projekta mērķis ir uzlabot visu Eiropas valstu Cerebrālās triekas pacientu veselību un labklājību. Tas tiks veikts attīstot labākās prakses vadlīnijas Cerebrālās triekas bērnu ārstēšanā un aprūpē veselības jomas profesionāļiem un aprūpētājiem (vecākiem).

Lai būtu iespējams plānot pakalpojumus un resursus atbilstoši cilvēku ar Cerebrālo trieku vajadzībām, ar Eiropas Komisijas atbalstu kopš 2000. gada ir izveidots Eiropas Cerebrālās triekas pētniecības projekts, kur pašlaik apvienojušies vairāk kā 20 valstu pārstāvji.
Latvijas speciālistu iesaistīšanās šajā projektā, apgūstot Eiropas vadošo valstu pieredzi, ir nozīmīga, lai mērķtiecīgi plānotu Latvijas ierobežotos finanšu resursus slimnieku ar Cerebrālo trieku aprūpei un ārstēšanai un izveidotu mūsdienīgu Cerebrālās triekas slimnieku reģistru.
Bērni ar Cerebrālo trieku veido lielāko bērnu invalīdu skaitu gan pasaulē, gan Latvijā. Eiropā ir reģistrēti 2.5-3 Cerebrālās triekas slimnieki no 1000 dzīvi dzimušiem bērniem. Diemžēl Latvijā šādi dati nav pieejami, bet kopumā tie varētu būt 1000 bērni. Cerebrālās triekas slimniekiem ļoti bieži sastopami ne tikai kustību traucējumi, bet arī epilepsija, redzes un dzirdes traucējumi, ortopēdiskas problēmas, kā arī intelektuālas un psiholoģiskas problēmas. Tas vēl vairāk sarežģī šo slimnieku ārstēšanu un aprūpi.
Jautājums par veselības aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar Cerebrālo trieku ir īpaša problēma Latvijai, jo daudzi Cerebrālās triekas slimnieku vecāki meklē palīdzību ārvalstīs, izmantojot Latvijas iedzīvotāju saziedoto naudu.
Viss minētais liek secināt, ka Latvijas valstij tā ir liela sociāli ekonomiska problēma – pacientiem nepieciešami medikamenti epilepsijas kontrolei, gan pārvietošanās palīglīdzekļi (rati, vertikalizatori, ortozes, apavi u.c.), gan tehniskie palīglīdzekļi redzes un dzirdes korekcijai, kā arī personīgā asistenta un transporta pakalpojumi viņu iekļaušanai sabiedrībā. Pie kam minētā palīdzība bieži vien ir nepieciešama visas dzīves garumā.
Ilgstoši ar valsts institūcijām tiek diskutēts par cerebrālās triekas slimnieku reģistra izveidošanu, bet pozitīvs rezultāts nav panākts. Savukārt Zviedrijā šāds reģistrs darbojas jau 60 gadus! Arī vairumā citās projekta dalībvalstīs ir izveidoti un darbojas Cerebrālās triekas reģistri, kuros apvienota detalizēta informācija par katru konkrētu indivīdu, viņu funkcionālajām vajadzībām, ka arī vajadzībām pēc medikamentiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Pašlaik Latvijā Veselības ekonomikas centrā tiek attīstīta e-veselības sistēma, kur tiks apvienoti dati par katra Latvijas iedzīvotāja veselību. Sadarbībā ar VEC direktori Daigu Behmanes kundzi un Sabiedrības veselības departamenta direktoru Māri Taubi ir uzsākts pilotprojekts šajā jomā.
Kopš 2008. gada ārste rehabilitoloģe Andra Greitāne un viņas vadītā iestāde Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” ir kļuvuši par asociētajiem partneriem jaunajā Eiropas 7. ietvara programmas projektā SCPE-NET, kur vēl plašāk tiek izvērsta pētniecība šajā jomā.
Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties konferences atklāšanā, kura notiks 2010. gada 7. oktobrī plkst. 13.00 Rīgas domes plenārsēžu zālē.

Ar cieņu,
organizatoru vārdā Andra Greitāne,
Rehabilitācijas centra  „Mēs esam līdzās” valdes priekšsēdētāja.

REHABILITĀCIJAS CENTRS “MĒS ESAM LĪDZĀS”
Latvijas Republika, Rīga LV-1039, Lēdmanes iela 2, tālr. 67553196

2010. gada 5. oktobrī.