rigas_domerd_labkl_depart

 

index

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

PARTNERĪBAS LĪGUMS

Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”” (Projekta īstenotājs) un Rīgas domes Labklājības departaments (Projekta partneris) 2013. gada 13. novembrī noslēdza Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta „Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” partnerības līgumu.

Projekta īstenotājs un Projekta partneris vienojās par sadarbību projekta „Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” īstenošanā. Šis projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.
Projekta partneris nodrošina līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta īstenošanai ar mērķi veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, agrīni stimulējot komunikācijas un izziņas spējas, kā arī mazināt viņu sociālo atstumtību.

Partnerības līgums ir noslēgts arī ar Islandes Cerebrālās triekas biedrību.