index

Nevalstisko organizāciju projektu programmas projekts

“Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām”

Biedrības Rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās” (BRC MEL) valdes priekšsēdētāja projekta sagatavošanas posmā tikās ar Islandes CT biedrības priekšsēdētāju Klaru Geirsdottiru un diviem valdes locekļiem. Sarunu un diskusijas laikā tika formulēta biedrības loma un uzdevumi projektā:
1. Islandes CT biedrība nodrošinās IT programmatūras tulkojumu islandiešu valodā un tās aprobāciju 20 bērniem.
2. Trīs Islandes CT biedrības delegāti piedalīsies starptautiskajā konferencē un vecāku seminārā, kuras tēma būs bērnu un ģimeņu, kur audzina bērnu ar CT tiesības, apspriedīs uz bērnu un ģimeni vērstu pieeju izglītībā un veselības aprūpē. Apspriedīs iekļaujošās izglītības būtību un lomu bērna attīstībā. Tiks uzsvērta vecāku loma bērnu audzināšanā un iekļaušanā agrīnās attīstības programmās, ka arī šo programmu loma bērna tālākajā izglītībā un dzīvē.
3. Islandes CT biedrības delegāti tiksies ar BRC MEL pārstāvjiem, lai apspriest atvērtības, līdzdalības, atbildīgumu un lietderības lomu nevalstisko organizāciju darbā.
Konsultāciju laikā puses vienojās, ka  Solveiga Sigurdardottira  konsultēs bērnu funkcionālājā un intelektuālā novērtēšanā, AEPS novērtēšanas testa lietošanā, kā arī piedalīsies IT programmatūras izveidē un tās aprobācijā islandiešu valodā. Solveiga Sigurdardottira  konsultatīvi iesaistīsies sensorās stimulācijas kabineta izveidē BRC MEL.
Bērnu neiroloģe Solveiga Sigurdardottira piedalīsies kā lektore starptautiskajā konferencē ar ziņojumu par pirmsskolas vecuma bērnu ar CT kognitīvo profilu, uzvedības un emocionālajām izpausmēm.
Tikšanās laikā sadarbības partneri vienojās par projekta struktūru:
Projekta mērķis: Veicināt bērnu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, izveidojot agrīnas attīstības programmu, stimulējot komunikācijas un izziņas spējas, mazināt sociālo atstumtību, palīdzot sagatavoties skolai.
Mērķa grupas:
20 pirmsskolas vecuma bērni ar cerebrālo trieku (CT) un autiska spektra traucējumiem, viņu ģimenes.
20 bērni ar invaliditāti Islandē.
Netiešā mērķa grupa – 500 bērni ar invaliditāti visos Latvijas reģionos.
Projektu īstenos: tiešajai mērķa grupai – Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” (BRC MEL), Īslandē – CT biedrībā. Netiešajai mērķa grupai – visi Latvijas reģioni.
Galvenās aktivitātes-
1.    Projekta vadība, uzraudzība, publicitāte,
2.    Mērķa grupas atlase, sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, realizācija,
3.    IT programmatūras izveide, tās aprobācija BRC MEL un Islandes CT biedrībā,
4.    Sensorās integrācijas programmas izveide,
5.    Vides adaptācija, pacēlāja ierīkošana BRC MEL,
6.    Latvijas speciālistu un vecāku apmācība.

Plānotie rezultāti:
1. Invaliditātes seku mazināšana, bērni tiks sagatavoti dalībai skolā.
2. Izstrādāta inovatīva, interaktīvu spēļu – testu sistēma attīstības līmeņa, izaugsmes progresa novērtēšanai un attīstības stimulēšanai. Tā atradīsies Rīgas domes IT serverī, pieejama jebkuram datoram ar pārlūkprogrammu, kas atbalsta HTML5 standartu.

Tikšanās Īslandē notika IT centrā, kur tika prezentētas programmatūras, kuras tiek lietotas strādājot ar IPad un Android tipa datoru.
Īpaša uzmanība tika veltīta sensorās stimulācijas metodēm gan agrīna vecuma bērniem, gan bērniem pusaudžu vecumā. Daļa no tām ir integrēta ēkas arhitektūrā, savukārt otrs virziens ir individuāli pielāgoti sensori elementi visu maņu – redzes, dzirdes, virspusējās un dziļās jušanas, līdzsvara funkcijas attīstīšanai.