Videospēles ir populāra bērnu un pieaugušo atpūtas aktivitāte visā pasaulē. Fizisko aktivitāšu iekļaušana videospēlēs ļauj integrēt tehnoloģijas rehabilitācijas procesā, terapiju padarot interesantu un aizraujošu. Mūsu rehabilitācijas centrā pieejama digitāla līdzsvara un koordinācijas apmācība, kas ideāli piemērota dažādiem sagatavotības līmeņiem un dažādām vecuma grupām….

Read More